Tingimused

  • Tunnitariif kehtib Tallinna sisestel ja lähivedudel.
  • Kilomeetritariif kehtib alates 60 kilomeetrist. Üle 100 km pikkuste linnaväliste sõitude puhul 1 h laadimist TASUTA!
  • Auto ettesõit  TASUTA!
  • Minimaalne tellimuse aeg 2 h.
  • Kauba laadimise aeg on ühele kliendile max 1 h; ajalimiidi ületamisel, kui on takistatud teiste klientide tellimuste täitmine, on autojuhil õigus laadimine katkestada ja võimalusel jätkata hiljem.
  • Kaup peab olema paigutatud EUR või FIN alustele, äärtega tasa ja kinnitatud pakkekilega vältimaks ümbervajumist. 
  • Erinevate adressaatide kauba paigutamisel ühele alusele tuleb adressaadid selgelt eristada ja varustada vastuvõtja andmetega.
  • Kauba saatmisel on vajalik saateleht mis sisaldab täpset infot kauba saatja, saaja, saaja kontaktandmete (telefon,nimi), kauba nimetuse, koguse ja pakendite/mahu kohta.
  • Kauba mittenõuetekohasest  pakendamisest või adresseerimisest tingitud kõik kulud ja kahju kannab veo tellija.
  • Veo tellija vastutab kauba peale- ja mahalaadimise eest, ning kannab kõik laadimisega seotud kulud ja kahju.


Tellimuse saate esitada siin!
 
 
© RR Transport Regati pst. 1, 11911 Tallinn | Tel 6 800 840, 56 800 840 | transport@rrtransport.ee