Renditingimused

1. Rendisõidukit võib juhtida vähemalt 18-aastane isik kes omab kehtivaid B-kategooria juhilubasid. Rentija soovil võib rendilepingusse märkida ka lisajuhi kes vastab punkti eeltoodud nõuetele.
2. Rentimisel on vajalik esitada juhi ja lisajuhi (selle olemasolul) kehtiv juhiluba ja pass või ID-kaart. Esmaste juhilubade puhul on sõiduki tagatisraha kahekordne ja kehtib ka siis kui vaid üks juhtidest omab  esmaseid juhilubasid. Teise juhi lisamine on TASUTA!
3. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendileandjale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri,  äriregistri B-kaardi koopia, allakirjutaja pass). Juriidilisest isikust kliendi poolt renditud sõidukit võib juhtida ainult selline füüsiline isik, kes vastab punktis 1. esitatud nõuetele.
4. Rendipäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena sõiduki rendi alguskellaajast arvates. Järgmine rendipäev hakkab kehtima sõiduki rendi alguskellaaja ületamisel rohkem kui 30 minuti võrra.
5. Renditasu maksmine toimub kogu perioodi eest lepingu sõlmimise hetkel sularahas või arvega tasumise korral minimaalselt 2 päeva enne rendiperioodi algust.

6. Broneerimise korral makstakse ette 20% kogu rendihinnast ning ülejäänud summa lepingu sõlmimise hetkel. Rentniku poolt broneeringu annuleerimisel vähem kui 5 päeva enne rendiperioodi algust on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 100 eurot.
7. Sõiduki rentimisel tuleb tasuda  tagatisraha, mille suurus oleneneb sõidukist, juhi staazist ja sõiduki kasutuse piirkonnast. Lisavarustuse rentimisel ilma sõidukit rentimata on tagatissumma suuruseks 100 eurot. Tagatisraha tagastatakse  rentnikule pretensioonide puudumisel, pärast üleandmisakti allakirjutamist koheselt sularahas või 24-tunni jooksul ülekandega. Pretensioonide korral jääb tagatisraha Rendileandjale kuni kahjunõude selgitamiseni.
8. Rentnikul on keelatud väljuda sõidukiga Eesti Vabariigi piiridest, kui tal puudub Rendileandja kirjalik nõusolek. Rentnik on kohustatud oma marsruudist informeerima Rendileandjat lepingu sõlmimisel. Eesti Vabariigist väljasõidu korral on tagatisraha kahekordne.
9. Rendisõidukites on keelatud suitsetada. Selle keelu eiramise korral Rentniku poolt on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Rentijalt 200 eurot.
10. Rentnik on kohustatud tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed, valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms. Nende mitte tasumisel on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kahekordset trahvisumma tasumist. Rendiperioodil saadud trahvimaksed kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi.
11. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki kokkulepitud ajal, kokkulepitud kohta. Rendisõiduki üleandmine toimub Kadaka tee 5, Tallinn, kui pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud teisiti.
12. Rendiaja ületamisel üle 30 minuti on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi 24-tunnise perioodi renditasu ulatuses.
13. Rendiaja ületamisel ilma Rendileandja nõusolekuta rohkem kui 12 tundi on Rendileandjal õigus rakendada kahekordset renditasu iga hilinenud 24-tunnise perioodi kohta ja Rendileandjal on õigus võtta kasutusele eriabinõud.
14. Kui Rentnik tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud aega või Rendileandja õigustatult katkestab lepingu, ei ole Rendileandja kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.
15. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki täis kütusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Auto tagastamisel mitte täis paagiga tuleb Rentnikul tasuda iga puuduva liitri eest, vastavalt Statoili teenindusjaama kehtivale jaehinnale ja tankimise teenustasu 10 eurot.
16. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki puhtana. Pesemata sõiduki tagastamisel kohustub Rentnik tasuma sõiduki pesu eest 23 eurot.(väikebuss 45 eurot)
17. Kui sõiduk vajab tagastamisel  standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust (nt. huulepulga jäljed sisustusel, kivistunud tsemenditolm autokerel või salongis, autos maha voolanud vedelikud jms) on Rentnik kohustatud tasuma sõiduki puhastamise eest lisatasu 65 eurot.(väikebuss 130 eurot)
18. Rendiaja võimalikust ületamisest on Rentnik kohustatud Rendileandjat teavitama enne tagastamise päeva.
19. Sõiduki ettetoomistasu ja äraviimistasu vastavalt kliendi soovitud kohta on 10 eurot Tallinna piires 09.00-18.00. Ettetoomistasu ja äraviimistasu väljaspool Tallinnat ja tööaega määratakse kokkuleppel.

20.Rendisõiduki tagastamine väljaspool tööaega ( tööaeg 9:00-18:00) 65 eurot. Pühadel kahekordne summa.(130 eurot)

21.Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/ või tehnilise rikke tõttu.

22.Läbisõidupiirang ühe rendipäeva kohta 200km. (kui ei ole kokkulepitud ja rendilepingusse kirjutatud teisiti) Iga ületatud kilomeeter 0.07 eurot.

 

 
 
© RR Transport Regati pst. 1, 11911 Tallinn | Tel 6 800 830, 56 800 830 | rent@rrtransport.ee